CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bodies without Bodhis

Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Eurozine (1684-4637). (2009)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2012-11-12. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 165904

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Idrottsvetenskap
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Filosofi

Chalmers infrastruktur