CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lava, kött och memer: Manuel DeLandas flödande materia

Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Ord & Bild (0030-4492). Vol. 2008 (2009), 5,
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2012-11-12. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 165903

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Sociologi
Teknik och social förändring
Filosofi

Chalmers infrastruktur