CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Accelerating effects of collodial nano-silica for benificial calcium-silicate-hydrate formation in cement

Joakim Björnström ; Anna Martinelli (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Itai Panas (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Chem. Phys. lett. Vol. 392 (2004), p. 242.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 1659

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)
Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur