CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of different manganese ores in chemical-looping combustion (CLC) for solid fuels

Mehdi Arjmand (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Henrik Leion (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
International Conference on Chemical Looping 2012 – A Concept for Efficient and Clean Use of Fossil Resources, 26th to 28th of September Vol. Darmstadt, Germany. (2012),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: CO2-capture; chemical-looping combustion (CLC); manganese ore; solid fuel; catalytic steam gasificationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-11. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 165869

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur