CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trust and Innovation (Sweden)

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Björn Kruse
Conflicts between Institutional Frameworks and Managerial Project Practice p. 6-7. (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: infrastructure, tunnels, projects, innovationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-10. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 165810

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Infrastrukturteknik
Företagsekonomi
Sociologi

Chalmers infrastruktur