CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Target control of mechanical systems: A posteriori error estimation and weak formulation of inequality constraints

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
ECCOMAS 2012, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering p. 2p abstract. (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-11-09. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 165776

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur