CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Economics of Technology.

Ove Granstrand (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
(1994)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Economics,TechnologyDenna post skapades 2006-10-10.
CPL Pubid: 16577

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur