CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flowability of plane homeomorphisms

F. Le Roux ; A. G. O'Farrell ; Maria Roginskaya (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; I. Short
Annales De L Institut Fourier (0373-0956). Vol. 62 (2012), 2, p. 619-639.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We describe necessary and sufficient conditions for a fixed point free planar homeomorphism that preserves the standard Reeb foliation to embed in a planar flow that leaves the foliation invariant.

Nyckelord: Brouwer homeomorphism, flow, foliation, homeomorphism, plane, Reeb component, flowsDenna post skapades 2012-11-09. Senast ändrad 2016-07-25.
CPL Pubid: 165765

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur