CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Local Catalytic Ignition during CO Oxidation on Low-Index Pt and Pd Surfaces: A Combined PEEM, MS, and DFT Study

D. Vogel ; C. Spiel ; Y. Suchorski ; Adriana Trinchero (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; R. Schlogl ; Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; G. Rupprechter
Angewandte Chemie-International Edition (1433-7851). Vol. 51 (2012), 40, p. 10041-10044.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: catalytic ignition, CO oxidation, DFT calculations, heterogeneous catalysis, photoemission electron, reaction-kinetics, platinum, pd(110)Denna post skapades 2012-11-09. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 165764

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur