CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Technology, Management and Markets: An Investigation of R&D and Innovation in Industrial Organizations

Ove Granstrand (Institutionen för industriell organisation)
: External organization, 1982. ISBN: 0861872703.- 219 s.
[Bok]

Nyckelord: Technology, Management, MarketsDenna post skapades 2006-10-10.
CPL Pubid: 16576

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation (1962-1988)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur