CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comment on "Mechanism of non-metal catalytic growth of graphene on silicon" Appl. Phys. Lett. 100, 231604 (2012)

C. L. Yan ; Jie Sun (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Applied Physics Letters (0003-6951). Vol. 101 (2012), 9,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: carbon-black, graphitization, deposition, hydrogenDenna post skapades 2012-11-09. Senast ändrad 2016-10-27.
CPL Pubid: 165757

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur