CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The relationship between glycaemic control and heart failure in 83,021 patients with type 2 diabetes

Marcus Lind ; Marita Olsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Annika Rosengren ; A. M. Svensson ; I. Bounias ; Soffia Gudbjörnsdottir
Diabetologia (0012-186X). Vol. 55 (2012), 11, p. 2946-2953.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The aim of this study was to examine the relationship between glycaemic control and hospitalisation for heart failure in patients with type 2 diabetes. Patients included in the Swedish National Diabetes Register (NDR) during 1998-2003 were followed until hospitalisation for heart failure, death or 31 December 2009. Unadjusted and adjusted incidence rates for heart failure were estimated by Poisson regression and relative risk was estimated by Cox regression. In 83,021 patients with type 2 diabetes, 10,969 (13.2%) were hospitalised with a primary or secondary diagnosis of heart failure during a mean follow-up of 7.2 years. The incidence increased by male sex (p < 0.001), older age (p < 0.001) and longer diabetes duration (p < 0.001). In Cox regression adjusting for risk factors of heart failure the HR per each percentage unit higher HbA(1c) (10 mmol/mol) for heart-failure hospitalisation was 1.12 (95% CI 1.10, 1.14). By category of HbA(1c) the HR for heart failure hospitalisation was: HbA(1c) 6.0 to < 7.0% (42 to < 53 mmol/mol), 0.91 (95% CI 0.84, 0.98); HbA(1c) 7.0 to < 8.0% (53 to < 64 mmol/mol), 0.99 (95% CI 0.91, 1.07); HbA(1c) 8.0 to < 9.0% (64 to < 75 mmol/mol), 1.10 (95% CI 1.01, 1.20); HbA(1c) 9.0 to < 10.0% (75 to < 86 mmol/mol), 1.27 (95% CI 1.15, 1.41); HbA(1c) a parts per thousand yen10.0 % (a parts per thousand yen86 mmol/mol), 1.71 (1.51, 1.93) (reference HbA(1c) < 6% [42 mmol/mol]). The HR for patients with HbA(1c) 7.0 to < 8.0% (53 to < 64 mmol/mol) compared with patients with HbA(1c) 6.0 to < 7.0% (42 to < 53 mmol/mol) was 1.09 (95% CI 1.03, 1.14). Poor glycaemic control (HbA(1c) > 7% [53 mmol/mol]) is associated with an increased risk of hospitalisation for heart failure in patients with type 2 diabetes.

Nyckelord: Glycaemic control, HbA(1c), Heart failure, Incidence, Riskestimation, Type 1 diabetes, Type 2 diabetes, blood-glucose control, microvascular complications, position statement, risk, association, prevention, management, mortality, survival, registerDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-09. Senast ändrad 2016-07-19.
CPL Pubid: 165742

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för medicin (GU)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Endokrinologi och diabetes

Chalmers infrastruktur