CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental Science Investigation using a virtual lab

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Göran Karlsson ; Maria Sunnerstam (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Michael Axelsson ; Cammy Huang-DeVoss
Paper presented at the Engineering Education for Sustainable Development 2010 conference (EESD’10), Göteborg (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-11-08. Senast ändrad 2012-11-12.
CPL Pubid: 165725

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) (GU)
Zoologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur