CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recovery of Indium from End-of-Life Liquid Crystal Displays

Jiaxu Yang (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. - 53 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2012-11-08. Senast ändrad 2013-02-18.
CPL Pubid: 165702

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning (2007-2014)

Ämnesområden

Lösningskemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2012-11-30
Tid: 10:00
Lokal: 10:an, Kemihuset, Kemigården 4
Opponent: Lars Öhrström