CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-speed 850 nm VCSELs with 28 GHz modulation bandwidth operating error-free up to 44 Gbit/s

Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Rashid Safaisini (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Benjamin Kögel (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; M. Geen ; R. Lawrence ; A. Joel
Electronics Letters (0013-5194). Vol. 48 (2012), 18, p. 1145-U178.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A new generation of high-speed oxide confined 850 nm vertical cavity surface-emitting lasers is presented. A record high modulation bandwidth of 28 GHz is achieved and error-free data transmission at bit-rates up to 44 Gbit/s is demonstrated.

Nyckelord: photon lifetimeDenna post skapades 2012-11-08. Senast ändrad 2016-07-28.
CPL Pubid: 165688

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)