CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Robust Inversion Based Fault Estimation for Discrete-Time LPV Systems (vol 57, pg 1581, 2012)

Balazs Kulcsar (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; M. Verhaegen
IEEE Transactions on Automatic Control (0018-9286). Vol. 57 (2012), 8, p. 2159-2159.
[Artikel, övrig]

Correction.Denna post skapades 2012-11-08.
CPL Pubid: 165676

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur