CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Potassium Nitrate

Kaliumnitrat

Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Chemistry World Podcast Chemistry in its Element (2012)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

This week, the origins of biotechnology, with Lars Öhrström:


Link to podcast: http://www.rsc.org/images/CIIE_KNO3_tcm18-219244.mp3Denna post skapades 2012-11-08. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 165669

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Industriell bioteknik
Historia och arkeologi

Chalmers infrastruktur