CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Derivatization and characterization of cellulosic materials -Synthetic procedures towards sustainable reactions

Hanna de la Motte (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. ISBN: 978-91-7385-781-9.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-07. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 165651

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Organisk kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2012-12-13
Tid: 10.00
Lokal: KB, Kemigården 4, Chalmers University of Technology
Opponent: Professor Thomas Rosenau, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3462