CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A comparison of Diary Method Variations for Enlightening Form Generation in the Design Process

Maral Babapour Chafi (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Björn Rehammar (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Ulrike Rahe (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Design and Techonology Education: An International Journal (1360-1431). Vol. 17 (2012), 3, p. 49-60.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Design Process, Form Generation Process, Research methods, Diary Research, Diary Formats.Denna post skapades 2012-11-06. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 165574

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Annan teknik
Design

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


PENSIERI - An Inquiry into Sketching and Modelling in Design