CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parameters Controlling the Reduction of Oxides During Sintering of Cr-prealloyed Steel

Eva Dudrova ; Monika Hrubovčáková ; Eduard Hryha (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Margita Kabatova
Proceedings EURO PM2012 Congress & Exhibition, 16-19 September 2012, Basel, Switzerland Vol. 1 (2012), p. 299-304.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

978-1-899072-23-1

Nyckelord: Cr pre-alloyed steel, parameters controlling reduction, processing gas compositionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-06.
CPL Pubid: 165547

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Metallurgisk process- och produktionsteknik
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur