CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A model for the power required to access the H-mode in tokamaks and projections for ITER

R Singh ; P. Kaw ; P.H. Diamond ; Hans Nordman (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Transportteori) ; A. Loarte ; D. Campbell ; D. Bora
Proceedings 24th IAEA FEC, San Diego 8-13 October 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-11-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 165531

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Transportteori (2010-2012)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik
Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur