CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave Tomography based Thermometry: a Feasibility Study

Hana Dobsicek Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Jenny Hellman (Institutionen för signaler och system) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
ESHO 2011, 27th Annual Meeting of ESHO, May 26-28, Aarhus, Denmark. p. 45. (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-05. Senast ändrad 2013-11-01.
CPL Pubid: 165486

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)