CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Underjordisk mänsklighet och spekulativ sociologi

Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Paletten (0031-0352). 1, (2012)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-05. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 165485

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Sociologi
Filosofi
Konst

Chalmers infrastruktur