CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kleinian groups and thin sets at the boundary

Torbjörn Lundh (Institutionen för matematik)
Uppsala : Uppsala University, 1995. ISBN: 91-506-1139-9.- 100 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2012-11-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 165412

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1996-01-19
Tid: 13:15
Lokal: S1
Opponent: Ivan Netuka