CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editors' Introduction

Dean Nieusma ; Donna Riley ; Jens Kabo (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers)) ; Usman Mushtaq
International Journal of Engineering, Social Justice, and Peace (1927-9434). Vol. 1 (2012), 1, p. 1-6.
[Artikel, övrig]

This editorial introduces the new journal, IJESJP. It also provides background information on the journal's formation and the ESJP network.

Nyckelord: editorial, ESJPDenna post skapades 2012-11-02. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 165411

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur