CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fundamentals, status of the technology, and future challenges of fluidization

Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
CaOLING WORKSHOP and Open-day event (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: CO2 reduction, calcium looping, fluidization, flue gas cleaning


Invited key-note lectureDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-11-01. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 165363

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)