CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

5-Amino-1-[2-(diethylamino)ethyl]-1H-imidazole-4-carboxamide

Raja Dey (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Tapati Banerjee ; Vratislav Langer (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Sibdas Ray ; Priyobroto Roychowdhury
Acta Crystallographica, Section E: Structure Reports (1600-5368). Vol. E62 (2006), 2, p. o814-o816.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Intramolecular hydrogen bonds influence the molecular conformation of the title compound, C10H19N5O, resulting in an extended planar hydrogen-bonded heterocyclic ring structure. The bulky diethylaminoethyl group adopts a butterfly conformation. The stabilization of the crystal structure is supported by an extensive network of intermolecular hydrogen bonds.

Nyckelord: X-ray diffraction, structure determination, bronchodilating activityDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 16536

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Organisk kemi

Chalmers infrastruktur