CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Business model changes and green construction processes

Shahin Mokhlesian (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Magnus Holmén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Construction Management and Economics (0144-6193). Vol. 30 (2012), 9, p. 761-775.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: business model, green building, green construction, literature review, sustainable constructionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-31.
CPL Pubid: 165359

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Byggproduktion
Miljöanalys och bygginformationsteknik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Contractors in Green Construction: Relationships to Suppliers and Developers