CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

General BER Expression for One-Dimensional Constellations

Mikhail Ivanov (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Fredrik Brännström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Alex Alvarado ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM) (0090-6778). (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A novel general ready-to-use bit-error rate (BER) expression for one-dimensional constellations is developed. The BER analysis is performed for bit patterns that form a labeling. The number of patterns for equally spaced M-PAM constellations with different BER is analyzed.

Nyckelord: Bit error probability, Gray coding, PAM, QAMDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-31. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 165336

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikationsteori
Datatransmission

Chalmers infrastruktur