CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Väsyneenä ajaminen: se on vaarallista ja kiellettyä, mutta miten sitä voisi ehkäistä?

[Driver fatigue: it is dangerous and against the law, but how to prevent it?]

Igor Radun (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Jenni Radun
Taksi-lehti (0356-3839). 4, p. 18-19. (2012)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-30.
CPL Pubid: 165264

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Transport
Tillämpad psykologi
Juridik och samhälle

Chalmers infrastruktur