CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

20 Gbit/s error-free operation of 850 nm oxide-confined VCSELs beyond 1 km of multimode fibre

Rashid Safaisini (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Krzysztof Szczerba (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Electronics Letters (0013-5194). Vol. 48 (2012), 19, p. 1225-U81.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Error-free transmission over 1.1 km of OM4 multimode fibre is demonstrated at 20 Gbit/s bit rate using a narrow spectral width, high-speed 850 nm vertical-cavity surface-emitting laser.

Nyckelord: transmissionDenna post skapades 2012-10-30. Senast ändrad 2016-07-28.
CPL Pubid: 165237

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)