CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterisation and speciation of metals in ash

Karin Karlfeldt (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 91 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: MSW ash, metal speciation, leaching, XAS, Cu catalyst, PCDD/F formationDenna post skapades 2006-01-30. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 16517

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Tungmetaller och övriga metaller

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Speciation of Cu compounds in ashes from MSW incineration


Examination

Datum: 2006-01-18
Tid:
Lokal: