CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Keynote: Comparison of novel biomaterials for cartilage tissue engineering in the head and neck region

N. Rotter ; C. Ehlich ; H. Notbohm ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; E. Feldmann ; A. Elsaesser ; S. Schwarz
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine (1932-6254). Vol. 6 (2012), p. 151-151.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting abstract.Denna post skapades 2012-10-29. Senast ändrad 2015-07-02.
CPL Pubid: 165167

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur