CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Keynote: EAREG - Ear tissue regeneration using human cells and novel nano-cellulose scaffolds

Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; K. S. Stok ; R. Muller ; S. Schwarz ; N. Rotter ; G. van Osch ; J. Riesle ; A. Jork
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine (1932-6254). Vol. 6 (2012), p. 151-151.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting abstract.Denna post skapades 2012-10-29. Senast ändrad 2015-07-02.
CPL Pubid: 165166

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur