CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of the dry port concept - from an environmental perspective

Violeta Roso (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
10th International Symposium on Logistics (ISL) Innovations in Global Supply Chain Networks p. 535-540. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Intermodal Transport, Seaport Inland Access, Dry Port, Environment, Gothenburg.Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 16516

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur