CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bacterial nano-cellulose is a promising mechanically tuneable biomaterial for regenerative tissue engineering of the outer ear

L. Nimeskern ; Héctor Martínez Ávila (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; M. M. Pleumeekers ; S. Klein ; E. M. Feldmann ; N. Rotter ; Gjvm van Osch ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; R. Muller ; K. S. Stok
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine (1932-6254). Vol. 6 (2012), p. 152-152.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting abstract.Denna post skapades 2012-10-29. Senast ändrad 2015-07-02.
CPL Pubid: 165158

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur