CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of macroporous bacterial nano-cellulose scaffolds for ear cartilage tissue engineering

Johan Sundberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; E. M. Feldmann ; Héctor Martínez Ávila (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; S. Schwarz ; N. Rotter ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine (1932-6254). Vol. 6 (2012), p. 153-153.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting abstract.Denna post skapades 2012-10-29. Senast ändrad 2015-07-02.
CPL Pubid: 165157

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur