CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

BNC in combination with alginate as a cell compatible material for cartilage replacement

E. M. Feldmann ; Johan Sundberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; M. Seliger ; A. Jork ; S. Schwarz ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; N. Rotter
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine (1932-6254). Vol. 6 (2012), p. 152-153.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting abstract.Denna post skapades 2012-10-29. Senast ändrad 2015-07-02.
CPL Pubid: 165156

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur