CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microfluidic gradient systems to generate defined cell microenvironments and study cellular fate processes

Patric Wallin (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Elin Bernson (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Julie Gold (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine (1932-6254). Vol. 6 (2012), p. 350-350.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting abstract.Denna post skapades 2012-10-29. Senast ändrad 2015-07-02.
CPL Pubid: 165155

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur