CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Skeletal myoblast differentiation on starch microspheres for the development of cultured meat

Patric Wallin (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Kim Höglund (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; K. Wildt-Persson ; Julie Gold (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine (1932-6254). Vol. 6 (2012), Suppl.1, p. 378 (abstract 62.02).
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-10-29. Senast ändrad 2015-12-21.
CPL Pubid: 165154

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur