CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bioprinting of 3D patient-specific auricular scaffolds

Héctor Martínez Ávila (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Johan Sundberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Shruti Prakash (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; M. Seniger ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine (1932-6254). Vol. 6 (2012), p. 153-153.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-10-29. Senast ändrad 2013-07-12.
CPL Pubid: 165152

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur