CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New proofs of determinant evaluations related to plane partitions

Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Electronic Journal of Combinatorics (1077-8926). Vol. 19 (2012), 4, p. Paper 15.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We give a new proof of a determinant evaluation due to Andrews, which has been used to enumerate cyclically symmetric and descending plane partitions. We also prove some related results, including a q-analogue of Andrews's determinant.

Nyckelord: Plane partitions, Determinant evaluations, Orthogonal polynomials, macdonald conjecture, 6-vertex model, enumerationDenna post skapades 2012-10-26. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 165111

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur