CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Systems biology: the 'new biotechnology' Editorial overview

Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; S. Y. Lee
Current Opinion in Biotechnology (0958-1669). Vol. 23 (2012), 4, p. 583-584.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-25. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 165101

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur