CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tensionless strings, vertex operator and scattering amplitudes

Lars Brink (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik)
CERN-PH-TH 2004-095, (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 1651

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur