CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensitivity of nonstationary neutron spectra in lead to nuclear data variations

V. L. Romodanov ; V. K. Sakharov ; Dina Chernikova (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Atomic Energy (1063-4258). Vol. 112 (2012), 4, p. 281-287.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The computed variations of the parameters of nonstationary neutron spectra in lead moderator due to the use of different libraries of the constants characterizing the sensitivity of these parameters to nuclear data variations are presented. The testing of the nuclear constants is based on the varying neutron spectra formed in a lead sphere at different times after a neutron pulse from a source. The computational studies showed considerable sensitivity of the differential and integral time characteristics of the neutron field in lead to the nuclear data library and showed that the constant component of the computational error in the neutron spectra in lead moderator must be taken into account.Denna post skapades 2012-10-25.
CPL Pubid: 165098

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur