CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Waste electrical and electronic equipment (WEEE) plastics composition

Erik Stenvall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Sandra Tostar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mark Foreman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Kenneth Möller
Proc Materials for Tomorrow 2012, Gothenburg p. Nr 29. (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-25. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 165083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning (2007-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Kemiteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur