CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evolution and Logic

Jan Smith (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
P. Dybjer et al. (eds.), Epistemology versus Ontology. Logic, Epistemology, and the Unity of Science 27. Springer Science+Business Media Dordrecht 2012 p. 129-138. (2012)
[Kapitel]


Denna post skapades 2012-10-24. Senast ändrad 2015-01-29.
CPL Pubid: 165065