CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mätning av betongens elasticitetsmodul

-

Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik)
Bygg & Teknik (0281-658X). 7/2012, p. 33-35. (2012)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Vanligtvis bestäms betongens elasticitetsmodul i normer med standardmetod för tryckprovning av betong, vanligtvis cylindrar (höjd 300 mm och 150 mm diameter). Cylindrarna trycks och stukningens utveckling för utvärdering av elasticitetsmodulen mäts längs höjden på cylinderns ömse sidor. Emellertid finns det friktion mellan belastningsplattorna av stål och betongcylinderns ändytor. Friktionen hindrar cylinderns topp och botten att expandera, då cylindern tryckbelastas. Detta leder till utböjning av cylinderns sidor. På cylindern sidor mitt på dess höjd på ömse sidor används givare för vertikal stukningsmätning. På grund av cylindersidornas utböjning kommer den uppmätta stukningen att reduceras av böjningens töjning. Den totala stukningen blir då mindre än den skulle vara, om det inte fanns någon friktion och böjning av cylinderytorna.

Nyckelord: Betong, elasticitetsmodul, mätningDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-23.
CPL Pubid: 165022

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik

Chalmers infrastruktur