CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mode-filtered semiconductor lasers enable longer-reach optical interconnects

Erik Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Åsa Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Benjamin Kögel (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
SPIE Newsroom (1818-2259). (2012)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

An integrated mode filter significantly decreases the spectral width of conventional short-wavelength vertical-cavity surface-emitting lasers, promising longer optical interconnects for future data centers.

Nyckelord: VCSEL, optical interconnects, mode filterDenna post skapades 2012-10-22. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 164989

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)