CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigating the Impact of Information and Communications Technology in Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment: a Case Study of an Advanced Planning System in the Norwegian Pharmacy Industry

Maria Kollberg Thomassen ; Heidi Dreyer ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings of the APMS 2012 - The International Conference Advances in Production Management Systems (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-20. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 164942

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Data- och informationsvetenskap
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur